Router Learning

Válaszd a saját utad! – www.orbiinfo.hu

Net-Ne-Felejts: Nyelvtan

Net-Ne.Felejts
Megosztás
  •  

Net-Ne-Felejts – hogy nyáron se felejts!

Nyelvtan

A tesztek indításához válaszd ki a megrendelt csomagot!

Nyelvtan 3-4. osztályos tesztcsomag  (Elérhető: 2020. június 16-tól)

1. A hangok és a betűk6. Melléknevek
2. A mondatfajták7. Igék
3. A köznév8. Igék ragozása, igeidők
4. Tulajdonnevek9. Számnevek
5. Ragos főnevek10. Névmások

Nyelvtan 5-6. osztályos tesztcsomag  (Elérhető: 2020. június 16-tól)

1. Kommunikáció6. Helyesírási alapelvek
2. Hang, betű, írásjegy7. Toldalékok
3. Magánhangzók8. Hangalak és jelentés
4. Mássalhangzók9. Alapszófajok
5. Mássalhangzótörvények10. Viszonyszók

Nyelvtan 7-8. osztályos tesztcsomag  (Elérhető: 2020. június 16-tól)

1. Kommunikáció6. Mondatrészek: állítmány
2. Szófajok7. Mondatrészek: tárgy
3. Szószerkezetek 8. Mondatrészek: jelzők
4. Mondatok9. Mondatrészek: határozók
5. Mondatrészek: alany10. Ágrajzok

Nyelvtan középiskolai tesztcsomag  (Elérhető: 2020. június 16-tól)

1. Jelek, nyelvi jelek6. Nyelvújítás
2. Hangképzés7. Mondattan 
3. Toldalékok8. Szövegtípusok
4. Hangalakok 9. Kommunikáció
5. Szófajok10. A stílus

Rendeld meg most! Online megrendelő

További információk itt…